Catequesi

Inscripcions

El curs 2020-2021 no ha començat a causa de la Covid-19. 

Nens, adolescents i joves de nova inscripció

  • Al Despatx a partir de setembre
  • Han de cursar 3er de Primària o cursos superiors
Nens, adolescents i joves inscrits en cursos anteriors
  • Al Despatx a partir de setembre
Preinscripció
  • Per email a santpau153@arqbcn.cat
  • Indiqueu Nom i Cognoms, Curs escolar, Adreça i Telèfon