Formació Arxiprestal

 Curs "Viure l'espiritualitat"